Portál znalostí

Vztahuje se k archivu jádra informací a znalostí pro rozšířený podnik.


Knowledge Portal

Refers to the repository of a core of information and knowledge for the extended enterprise.

Použito v metodice