Portfolio

Seskupení "objektů zájmu" (investiční programy, IT služby, IT projekty, další IT prostředky nebo zdroje) řízené a sledované tak, aby optimalizovaly obchodní hodnotu.

(Investiční portfolio je primárním zájmem společnosti Val IT. Portál IT služeb, projektů, aktiv a dalších zdrojů je pro COBIT primárním zájmem.


Portfolio

A grouping of "objects of interest" (investment programs, IT services, IT projects, other IT assets or resources) managed and monitored to optimize business value.

(The investment portfolio is of primary interest to Val IT. IT service, project, asset and other resource portfolios are of primary interest to COBIT).

Použito v metodice