Portfolio projektů

Soubor projektů vlastněných společností.


Project Portfolio

The set of projects owned by a company.

Použito v metodice