POS Systems

Systém prodejních míst

Umožňuje zachycení dat v době a místě transakce.


POS Systems

Point‐of‐sale system

Enables the capture of data at the time and place of transaction.

Použito v metodice