Posouzení

Široká analýza různých aspektů společnosti nebo funkce, která zahrnuje prvky, na které se nevztahuje strukturovaná iniciativa pro zajištění.


Assessment

A broad review of the different aspects of a company or function that includes elements not covered by a structured assurance initiative.

Použito v metodice