Posouzení dopadů

Přehled možných důsledků rizika.

Použito v metodice