Postup eskalace problému

Proces eskalace problému mezi mladšími a staršími podpůrnými pracovníky a nakonec vyšší úrovní řízení.

Použito v metodice