Postup eskalace problému

Proces eskalace problému mezi mladšími a staršími podpůrnými pracovníky a nakonec vyšší úrovní řízení.


Problem Escalation Procedure

The process of escalating a problem up from junior to senior support staff, and ultimately to higher levels of management.

Použito v metodice