Postup přihlášení

Postup, který uživatel provádí k získání přístupu k aplikaci nebo operačnímu systému.


Sign‐on Procedure

The procedure performed by a user to gain access to an application or operating system.

Použito v metodice