Postupy restartu kontrolního bodu

Bod v rutině, při které lze uložit dostatek informací, aby bylo možné restartovat výpočet z tohoto bodu.


Checkpoint Restart Procedures

A point in a routine at which sufficient information can be stored to permit restarting the computation from that point.

Použito v metodice