Potvrdit hlášení zapojení

Účast, ve které je auditor IS povinen buď prověřit tvrzení vedení ohledně konkrétního předmětu.

Použito v metodice