Potvrdit hlášení zapojení

Účast, ve které je auditor IS povinen buď prověřit tvrzení vedení ohledně konkrétního předmětu.


Attest Reporting Engagement

An engagement in which an IS auditor is engaged to either examine management’s assertion regarding a particular subject matter or the subject matter directly.

Použito v metodice