Povědomí

Být dobře seznámen a informován o určitém, konkrétním tématu, který znamená znalost a porozumění subjektu a jednat podle toho.


Awareness

Being acquainted with, mindful of, conscious of and well informed on a specific subject, which implies knowing and understanding a subject and acting accordingly.

Použito v metodice