Předstírání identity

Koncepce zabezpečení související se službou WINDOWSNT, která umožňuje, aby serverová aplikace byla dočasně "být" klientem z hlediska přístupu k zabezpečeným objektům.


Impersonation

A security concept related to Windows NT that allows a server application to temporarily "be" the client in terms of access to secure objects.

Použito v metodice