Předstírání identity

Může se jednat o vyskakovací reklamu, která se ztotožňuje s dialogovým systémem, reklamou, která se vydává za systémové varování, nebo s reklamou, která se vydává za uživatelské rozhraní aplikace v mobilním zařízení


User Interface Impersonation

Can be a pop‐up ad that impersonates a system dialog, an ad that impersonates a system warning, or an ad that impersonates an application user interface in a mobile device.

Použito v metodice