Přehled revize aplikací

Hodnocení vyvinutého aplikačního systému, který zvažuje záležitosti, jako jsou: do systému jsou navrženy vhodné kontroly, aplikace bude zpracovávat informace úplným, přesným a spolehlivým způsobem, aplikace bude fungovat tak, jak bylo určeno, aplikace bude fungovat v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, systém je vyvíjen v souladu se zavedeným procesem životního cyklu vývoje systému.


Application Development Review

An evaluation of an application system under development that considers matters such as: appropriate controls are designed into the system, the application will process information in a complete, accurate and reliable manner, the application will function as intended, the application will function in compliance with any applicable statutory provisions, the system is developed in compliance with the established system development life cycle process.

Použito v metodice