Přehled údržby aplikací

Hodnocení jakékoli části projektu pro provádění údržby aplikačního systému.


Application Maintenance Review

An evaluation of any part of a project to perform maintenance on an application system.

Použito v metodice