Přejetím karty

Technika fyzické kontroly, která používá zabezpečenou kartu nebo ID, aby získala přístup k vysoce citlivému místu.


Card Swipe

A physical control technique that uses a secured card or ID to gain access to a highly sensitive location.

Použito v metodice