Přenos mikrovln

Vysokokapacitní přenos datových signálů přes atmosféru, který často vyžaduje přenosové stanice.


Microwave Transmission

A high‐capacity line‐of‐sight transmission of data signals through the atmosphere which often requires relay stations.

Použito v metodice