Přenosová rychlost

Rychlost přenosu pro telekomunikační data vyjádřená v bitech za sekundu (bps).


Baud Rate

The rate of transmission for telecommunications data, expressed in bits per second (bps).

Použito v metodice