Přepěťová ochrana

Zařízení určené k ochraně elektrických zařízení před napěťovými špičkami. Přepěťová ochrana se pokouší omezit napájení dodávané do elektrického zařízení blokováním nebo zkratováním k uzemnění nežádoucích napětí nad bezpečnou prahovou hodnotou.


Surge Suppressor

A surge protector (or surge suppressor or surge diverter) is an appliance or device designed to protect electrical devices from voltage spikes. A surge protector attempts to limit the voltage supplied to an electric device by either blocking or shorting to ground any unwanted voltages above a safe threshold.

Použito v metodice