Přepínání zpráv

Metodika telekomunikací, která řídí provoz, ve kterém je kompletní zpráva odeslána do koncentračního bodu a uložena, dokud není vytvořena cesta komunikace.


Message Switching

A telecommunications methodology that controls traffic in which a complete message is sent to a concentration point and stored until the communications path is established.

Použito v metodice