Přerušení podnikání

Každá událost, ať již předpokládaná (tj. zásah veřejné služby) nebo neočekávaná (tj.zatemnění), která narušuje běžné obchodní operace v podniku.


Business Interruption

Any event, whether anticipated (i.e., public service strike) or unanticipated (i.e., blackout) that disrupts the normal course of business operations at an enterprise.

Použito v metodice