Preventivní kontrola

Vnitřní kontrola, která se používá k zamezení nežádoucích událostí, chyb a dalších výskytů, které podnik určil, může mít negativní materiálový dopad na proces nebo na konečný produkt.


Preventive Control

An internal control that is used to avoid undesirable events, errors and other occurrences that an enterprise has determined could have a negative material effect on a process or end product.

Použito v metodice