Preventivní kontrola

Vnitřní kontrola, která se používá k zamezení nežádoucích událostí, chyb a dalších výskytů, které podnik určil, může mít negativní materiálový dopad na proces nebo na konečný produkt.

Použito v metodice