Preventivní kontrola aplikací

Kontrola aplikací, která má zabránit vzniku chyby. Preventivní ovládací prvky aplikací jsou obvykle prováděny na úrovni transakce před provedením akce.


Preventive Application Control

Application control that is intended to prevent an error from occurring. Preventive application controls are typically executed at the transaction level, before an action is performed.

Použito v metodice