Přezkum získání žádosti

Hodnocení systému získávání nebo hodnocení žádosti, který se zabývá těmito záležitostmi: do systému jsou navrženy příslušné kontroly, aplikace bude zpracovávat informace úplným, přesným a spolehlivým způsobem, aplikace bude fungovat tak, jak bylo určeno, aplikace bude fungovat v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, systém je získán v souladu se zavedeným procesem získávání systému.

Použito v metodice