Přezkum získání žádosti

Hodnocení systému získávání nebo hodnocení žádosti, který se zabývá těmito záležitostmi: do systému jsou navrženy příslušné kontroly, aplikace bude zpracovávat informace úplným, přesným a spolehlivým způsobem, aplikace bude fungovat tak, jak bylo určeno, aplikace bude fungovat v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, systém je získán v souladu se zavedeným procesem získávání systému.


Application Acquisition Review

An evaluation of an application system being acquired or evaluated, that considers such matters as: appropriate controls are designed into the system, the application will process information in a complete, accurate and reliable manner, the application will function as intended, the application will function in compliance with any applicable statutory provisions, the system is acquired in compliance with the established system acquisition process.

Použito v metodice