Přímé reportovací zakázky

Účast, ve kterém vedení nepředkládá písemné tvrzení o účinnosti svých kontrolních postupů a auditor IS poskytuje názor přímo na předmět, například účinnost kontrolních postupů.


Direct Reporting engagement

An engagement in which management does not make a written assertion about the effectiveness of their control procedures and an IS auditor provides an opinion about subject matter directly, such as the effectiveness of the control procedures.

Použito v metodice