Přírůstkové testování

Záměrně testovat pouze funkčnost přidané hodnoty softwarové komponenty.

Použito v metodice