Přírůstkové testování

Záměrně testovat pouze funkčnost přidané hodnoty softwarové komponenty.


Incremental Testing

Deliberately testing only the value‐added functionality of a software component.

Použito v metodice