Příspěvek přidělení

Opakovaná položka deníku slouží k rozdělení příjmů nebo nákladů.


Allocation Entry

A recurring journal entry used to allocate revenues or costs.

Použito v metodice