Přístroj

Obecný výraz pro počítačový subsystém, například tiskárnu, sériový port nebo disk. Zařízení často vyžaduje vlastní řídicí software, nazývaný ovladač zařízení.


Device

A generic term for a computer subsystem, such as a printer, serial port or disk drive. A device frequently requires its own controlling software, called a device driver.

Použito v metodice