Přístrojová deska

Nástroj pro stanovení očekávání pro podnik na každé úrovni odpovědnosti a průběžné sledování výkonů vůči stanoveným cílům.


Dashboard

A tool for setting expectations for an enterprise at each level of responsibility and continuous monitoring of the performance against set targets.

Použito v metodice