Přístupová cesta

Logická cesta, kterou koncový uživatel využívá k přístupu k počítačovým informacím.


Access Path

The logical route that an end user takes to access computerized information.

Použito v metodice