Přístupová práva

Povolení nebo oprávnění udělená uživatelům, programům nebo pracovním stanicím pro vytváření, změnu, odstranění nebo zobrazení dat a souborů v rámci systému, jak jsou definovány pravidly stanovenými vlastníky dat a zásadami zabezpečení informací.


Access Rights

The permission or privileges granted to users, programs or workstations to create, change, delete or view data and files within a system, as defined by rules established by data owners and the information security policy.

Použito v metodice