Přístupový server

Poskytuje centralizované řízení přístupu pro správu vytáčených služeb vzdáleného přístupu.


Access Server

Provides centralized access control for managing remote access dial‐up services.

Použito v metodice