Privilegium

Úroveň důvěry, s jakou je systémový objekt vložen.


Privilege

The level of trust with which a system object is imbued.

Použito v metodice