Problém

V IT je neznámá základní příčina jednoho nebo více incidentů.


Problem

In IT, the unknown underlying cause of one or more incidents.

Použito v metodice