Problém s IT riziky

1. Příklad rizika IT.

2. Kombinace kontrolních, hodnotových a hrozbových podmínek, které vyžadují pozoruhodnou míru rizika IT.


IT Risk Issue

1. An instance of IT risk.

2. A combination of control, value and threat conditions that impose a noteworthy level of IT risk.

Použito v metodice