Proces

Obecně se shromažďuje sbírka aktivit, které ovlivňují podnikové zásady a postupy, které berou vstupy z řady zdrojů (včetně jiných procesů), manipuluje vstupy a produkuje výstupy.


Process

Generally, a collection of activities influenced by the enterprise’s policies and procedures that takes inputs from a number of sources, (including other processes), manipulates the inputs and produces outputs.

Použito v metodice