Proces vyhledávání

Určení hranice nebo rozsahu, do kterého se vztahuje proces, postup, certifikace, smlouva apod.


Scoping Process

Identifying the boundary or extent to which a process, procedure, certification, contract, etc., applies.

Použito v metodice