Procházka

Důkladná demonstrace nebo vysvětlení, které podrobně popisuje jednotlivé kroky procesu.


Walk‐through

A thorough demonstration or explanation that details each step of a process.

Použito v metodice