Profesionální kompetence

Osvědčená úroveň schopností, často spojená s kvalifikacemi vydanými příslušnými profesními subjekty a dodržováním jejich kodexů praxe a norem.


Professional Competence

Proven level of ability, often linked to qualifications issued by relevant professional bodies and compliance with their codes of practice and standards.

Použito v metodice