Profesionální standardy

Odkazuje na normy vydané ISACA. Termín se může vztahovat na související pokyny a techniky, které pomáhají odborníkům při provádění a dodržování autoritativních stanovisek ISACA. 

V určitých případech mohou být zváženy standardy jiných profesních organizací v závislosti na okolnostech a jejich významu a vhodnosti.


Professional Standards

Refers to standards issued by ISACA. The term may extend to related guidelines and techniques that assist the professional in implementing and complying with authoritative pronouncements of ISACA.

In certain instances, standards of other professional organizations may be considered, depending on the circumstances and their relevance and appropriateness.

Použito v metodice