Program auditu

Podrobný soubor auditorských postupů a pokynů, které by měly být provedeny k provedení auditu.


Audit Program

A step‐by‐step set of audit procedures and instructions that should be performed to complete an audit.

Použito v metodice