Program pro zvyšování povědomí o bezpečnosti

Jasně a formálně definovaný plán, strukturovaný přístup a soubor souvisejících činností a postupů s cílem realizace a udržování kultury, která si uvědomuje bezpečnost.


Security Awareness Program

A clearly and formally defined plan, structured approach, and set of related activities and procedures with the objective of realizing and maintaining a security‐aware culture.

Použito v metodice