Program zabezpečení informací

Celková kombinace technických, provozních a procedurálních opatření a řídících struktur prováděných s cílem zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informací založených na obchodních požadavcích a analýze rizik.


Information Security Program

The overall combination of technical, operational and procedural measures and management structures implemented to provide for the confidentiality, integrity and availability of information based on business requirements and risk analysis.

Použito v metodice