Prohlášení o katastrofách

Oznámení příslušným interním a externím stranám, že plán na obnovu po katastrofě (DRP) je uveden do provozu.

Použito v metodice