Prohlášení o katastrofách

Oznámení příslušným interním a externím stranám, že plán na obnovu po katastrofě (DRP) je uveden do provozu.


Disaster Declaration

The communication to appropriate internal and external parties that the disaster recovery plan (DRP) is being put into operation.

Použito v metodice