Prohlášení o riziku

Popis současných podmínek, které mohou vést ke ztrátě, a popis ztráty.


Risk Statement

A description of the current conditions that may lead to the loss; and a description of the loss.


Použito v metodice