Prohlížeč

Počítačový program, který umožňuje uživateli získat informace, které byly veřejně dostupné na internetu, také umožňuje multimediální (grafické) aplikace na World Wide Web.


Browser

A computer program that enables the user to retrieve information that has been made publicly available on the Internet; also, that permits multimedia (graphics) applications on the World Wide Web.

Použito v metodice