Projekt

Strukturovaný soubor činností týkajících se poskytnutí definované schopnosti (nutná, ale nedostatečná k dosažení požadovaných obchodních výsledků) podniku na základě dohodnutého harmonogramu a rozpočtu.


Project

A structured set of activities concerned with delivering a defined capability (that is necessary but not sufficient, to achieve a required business outcome) to the enterprise based on an agreed‐on schedule and budget.

Použito v metodice