Projekt

Strukturovaný soubor činností týkajících se poskytnutí definované schopnosti (nutná, ale nedostatečná k dosažení požadovaných obchodních výsledků) podniku na základě dohodnutého harmonogramu a rozpočtu.

Použito v metodice