Projektový tým

Skupina osob odpovědných za projekt, jehož mandát může zahrnovat vývoj, získání, implementaci nebo údržbu aplikačního systému.


Project Team

Group of people responsible for a project, whose terms of reference may include the development, acquisition, implementation or maintenance of an application system.

Použito v metodice