Projekty v řízeném prostředí

PRINCE2

Developed by Office of Government Commerce (OGC), PRINCE2 je metoda řízení projektů, která zahrnuje řízení, kontrolu a organizaci projektu.


Projects in a Controlled Environment

PRINCE2

Developed by the Office of Government Commerce (OGC), PRINCE2 is a project management method that covers the management, control and organization of a project.

Použito v metodice