Promiskuózní režim

Umožňuje síťovému rozhraní zachytit veškerý síťový provoz bez ohledu na hardwarové zařízení, kterému je paket adresován.


Promiscuous Mode

Allows the network interface to capture all network traffic irrespective of the hardware device to which the packet is addressed.

Použito v metodice